viernes, 23 de diciembre de 2011

Bakearen beila Baionan

Aratsalde on, haurrideok, senideok !
Gurekin gaur bat egin dezazuen gogoz eta otoitzez, helarazten dizuet aratseko 7retan Baionako Elizbarruti Etxean egingo dugun ospakizunaren gioia.
Honenbestez, bakoitzari opa dizuet EGUBERRI BAKETSU ETA ZORIONTSU BAT !
Besarkada bat zueri !


BAKEAREN BEILA  (Baiona, Diosesako Etxean (11-12-23)

Ongi etorria: Mikel Epalza

Desmond Tutu  (Hego Afrikako artxapezpiku anglikanoa):          
 « Zauden lekuan, egizu ongia, pixkanaka ; ongi pixka horiek denek elkarturik aldatzen baitute mundua. »                                      « Ezberdintasunek ez dute bereizten, bestelakatzen. Justuki, ezberdinak gara elkarren beharra badugula ulertzeko.»                                  « Bakeak nahitaez berekin dauzka bertutea, zuzentasuna, osasunbidea, osotasuna, erabakietan partehartzea, onezia, irria, poza, urrikalmendua, banatzea eta berradiskidetzea. »

Nelson Mandela  (Hego Afrikako
lehendakari ohia): 
« Etsai batekin bakea egiteko, etsai horrekin lan egin behar da. Orduan, etsai hori zure bazkide bihurtzen da.

Dalaï LAMA :    
« Bakea ez da kanpotik datorren zerbait. Barnetik datorren zerbait da. Gure baitan abiarazi behar dugun zerbait da. Bakoitzak daukan ardura, bere baitan bakearen haztea da, bakea orotakoa izan dadin. »

Kantua: BAKE MINA
Jean Pierre Massiasen lekukotasuna
ETXERAT: Marie-Claire Gramont

Kantua : HATOR HATOR MUTIL …
Gabi Mouescaren lekukotasuna
Kantua : GEROA ESPERANTZAZ…

Ebanjelioa: Luk 7, 18-22
« Dizipuluetarik biri dei eginik, Joanes bataiatzaileak  Jaunarengana igorri zituen galdatzera: “Zu ote zira
Etortzekoa  ala beste baten beha egon behar dugu?” Harenganatu zirenean gizon haiek erran zioten:  “Joanes    Bataiatzaileak igorri gaitu zuri 
galdatzera: “Zu ote zira ‘Etortzekoa’ ala beste baten beha egon behar dugu?” 
Ordu berean, gaitz, eritasun eta izpiritu gaixtoetarik ainitz jende sendatu zuen
Jesusek, eta itsu ainitzi ikustea eman zien. Gero mandatarieri ihardetsi zien: “Zoazte Joanesi mezutzera zer ikusi eta entzun duzuen: itsuek ikusten dute eta mainguak badabiltza, lepradunak garbi gelditzen dira
eta behartsueri berriona mezutua zaiote. »

 Dom Helder Camararen Credotik…                            1)« Gizakia Jainkoaren biziaz betirako Biziko dela sinesten dut. Indartsuenaren eskubidean, Armen hizkuntzan, boteretsuen boterean, ez dut sinesten.               Gizakiaren eskubideetan,                          Esku zabalduan, bortitzak ez direnen Boterean sinetsi nahi dut.                             Ez dut sinesten, ez arrazan,                          Ez aberastasunean, ez abantailetan,            Ez eta ordena ezarrian. »
2)« Ez dut sinetsiko gerla eta gosea             Hutsegin ezinak direla                                Eta bakea eskuratu ezina.                                      Ekintza xumean sinetsi nahi dut,                                  Esku hutsen amodioan eta lurreko bakean »                                                                                     « Bai Sinetsi nahi dut Jainkoaren                           Beraren ametsa baitan:                                            Zeru berri batean eta Zuzentasuna                         Biziko duen Lur berri batean. »
Kantua: PRESOAREN ESKUTITZA
               (Peio Ospital + musikariak)

Michel Rocard (frantziar Errepublikako lehen ministro izana):                                     « Orotan eta beti, errexagoa da gerla egitea, bakea baino. Bakea eginen duzu, gerla baino hobea dela pentsatzen duzulako. » 
                                                                           
Adam Michnik  (Solidarnosc sindikatukoa)  «  ‘Haiek edo GU’-tik  ‘Haiek eta Gu’-ra pasatu behar da ».   
J.P. Massias (gatazken konpontzean  nazioarteko aditua):                   « Euskal gatazkaren  konpontzea ez da bortizkeria gelditzean mugatu behar, baina beraren hastapena eta natura, funtsez politikoak, konduan hartu behar dira. »

Bittoriano Gandiaga:         
Ez da nahikoa zure bakea
ez da nahikoa nirea. 
Ez da nahikoa nire bakea
ez da nahikoa zurea. 
Elkar ditzagun geure bakeok
banan ditugun bakeak, 
elkar ditzagun partidu eta
siglen arteko aleak, 
merezi du-ta bake guztiez
bake-ore bat ontzeak, 
bake-ore ta bake bereko
ogi beretik jateak, 
bakeen bakeaz ase ditzagun
bake egarri-goseak.

Kantua :  GURE AITA

Bakearen aldeko otoitza:
1.     Sinetsirik gaude beharrezkoa dela elkarrizketa, elkar ulertzeko bideak eta bake iraunkorra   lortzeko. Beharrezkoa da ordezkari politikoek elkarrizketa egitea eta guztiek batera denen ona bilatzen saiatzea. Eta hori egin dezaten nahi dugu. Geure gain hartzen dugu, elkarrenganako errespetutik eta elkar entzutetik sortzen den elkarrizketa giro sozialaren indartzeko erabakia.
-       Jauna, elkar konpondu ezina nagusi den lekuan, guk elkarrizketa jar dezagula!

Leloa:
Bake gosean da jendea, bake zorion eskalea
Nitan, zu baitan, gu baitan, denetan,
Bakea dagola orotan !

2. Aitortzen dugu, barkamenak baduela indar soziala gure bizikidetza eraikitzeko. Ez dugu nahi elkarrenganako ezinikusiaren eta gorrotoaren  kateak gure lehenaldiari lot gaitzan. Guk geure gain hartzen dugu denon arteko barkamen eta adiskidetze-esperientzia bideratzeko erabakia.
-Jauna herra dagoen lekuan, barkamena ezarri nahi dugu.

Leloa:  La paix, elle aura ton visage, la paix elle aura tous les âges.
La paix sera toi, sera moi, sera nous,
Et la paix sera chacun de nous !

Kantua: Agur Maria (Naia Robles)

 Azken kantua : MARTXA BATEN LEHEN NORAK  (denek)
VELLEE DE LA PAIX  (à Bayonne à la maison diocésaine : 23-12-11)
Bienvenue : Mikel Epalza

Desmond Tutu ( archevçeque anglican sud-africain) :
«  Faites le bien, par petits bouts, là où vous êtes ; car ce sont tous ces petits bouts de bien, une fois assemblés, qui transforment le monde. » 
« Les différences ne sont pas censées séparer, aliéner. Nous sommes justement différents afin de comprendre que nous
avons besoin les uns des autres. »  
« La paix implique forcément la vertu, la justice, la salubrité, la plénitude, la participation aux décisions, la bonté, le rire, la joie, la compassion, le partage et la réconciliation. »
Nelson Mandela : (ancien président  sud-africain)
 « Pour faire la paix avec un ennemi, on doit travailler avec cet ennemi, et cet ennemi devient votre associé »
Dalaï LAMA :
« La paix, ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, mais de l'intérieur. C'est quelque chose qui doit commencer au-dedans de nous-mêmes; chacun a la responsabilité de faire croître la paix en lui, afin que la paix demeure générale »

Chant :  BAKE MINA
Témoignage de Jean Pierre Massias
ETXERAT : Marie-Claire Gramont

Chant : HATOR HATOR MUTIL …
Témoignage de Gabi Mouesca

Chant : GEROA ESPERANTZAZ…

Evangile: Luc 7, 18-22                             « Jean Baptiste  appela deux de ses disciples et les envoya demander au Seigneur : « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? » Arrivés près de Jésus, ils lui dirent :  « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? »    
 A ce moment là, Jésus guérit beaucoup de malades, d’infirmes et de possédés et il rendit la vue à beaucoup d’aveugles. Puis ils répondit aux envoyés : « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu : les  
aveugles voient, les boiteux marchent, les
lépreux sont guéris, les sourds entendent,
les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. »


 Credo de Dom Helder Camara…

1)« Je crois que l’homme vivra
De la vie de Dieu pour toujours.
Je ne crois pas au droit du plus fort,
Au langage des armes,
A la puissance des puissants.
Je veux croire aux droits de l’homme,
A la main ouverte, à la puissance
Des non-violents.
Je ne crois pas à la race ou à la richesse,
Aux privilèges ou à l’ordre établi. »

2)« Je ne croirai pas que la guerre
 Et la faim soient inévitables
Et la paix inaccessible.
Je veux croire à l’action modeste,
A l’amour aux mains nues
Et à la paix sur Terre. »
« J’ose croire au rêve de Dieu même :
Un ciel nouveau, une Terre nouvelle
Où la justice habitera. »


Chant: PRESOAREN ESKUTITZA
(Peio Ospital + musiciens)

 Michel Rocard (1er ministre de la République française):
«  Partout et toujours, il est plus facile de faire la guerre que la paix. Vous ferez la paix, parce que vous penserez que c'est meilleur que la guerre. »

 Adam Michnik (héros du syndicat polonais Solidarnosc) :
 « Passer du "Eux ou Nous" au "Eux et Nous. »

J.P. Massias (expert internat. de la résolution des conflits) :
« La résolution du conflit basque ne doit pas se limiter à faire cesser la violence, mais doit aussi s'attacher à ses origines et
à sa nature...fondamentalement politique. »


Bittoriano Gandiaga:        

Ta paix ne suffit pas, ni la mienne.
Ma paix ne suffit pas, ni la tienne.
Unissons nos paix, nos paix respectives,
Unissons les grains de paix,
Parsemés entre partis et sigles,
Car cela vaut le coup, qu’à partir des Différentes  paix, nous composions
Une même pâte de paix,
Que nous mangions du même pain
Fait de la même pâte de paix,
Que par la paix des différentes paix
Nous assouvissions notre faim
Et soif de paix.Chant : GURE AITA

Prière pour la Paix:
1.Nous croyons que le dialogue est nécessaire pour arriver à s’entendre et  à construire une paix durable. Nous avons
besoin que les politiques se parlent et qu’ensemble ils cherchent le bien de tous. Et cela, nous voulons qu’ils le fassent. Quant à nous, nous prenons sur nous l’engagement de renforcer l’atmosphère de dialogue social qui naît du respect et de l’écoute mutuels.
  - Seigneur, là où domine l’indifférence, nous voulons mettre le dialogue !

Refrain :  
 Bake gosean da jendea, bake zorion eskalea
Nitan, zu baitan, gu baitan, denetan,
Bakea dagola orotan !

2.  Nous reconnaissons que le pardon a la force de bâtir notre vie en société.
Nous ne voulons pas que l’indiférence et la haine nous enchaîne au passé. Nous, nous prenons la décision d’engager le processus menant au pardon et à l’amitié.
  - Seigneur, là où domine la haine, nous voulons mettre le pardon !

Refrain:
La paix, elle aura ton visage, la paix,
elle aura tous les âges.
La paix sera toi, sera moi, sera nous,
Et la paix sera chacun de nous !


Dernier chant:  MARTXA BATEN LEHEN NOTAK… (tous)

BAKEAREN  URTXOA :

Bakearen urtxoa,
oi urtxo eztia,
Hegalez kurri zazu
lur zabal guzia.
Kontsola gerlapean
dagoken jendia,
Hilen haur, aitemak eta emaztia,
Kolpatua errestan dabilan trixtia,
Prisoner dohakabe, hilik den bizia.
Errozute deneri:

Jende gaixoak,
Ez beha gau beltzari,
Bainan bai izarreri !
Bakea dela zueri !

Bakearen urtxoa,
jarraik bideari,
Zure lili eztia
eskainiz orori.
Mintza zaite ezinik
Dagon eriari,
Bihotza bero zozu
Xahar hoztuari.
Esperantza emozu
kezkan den amari,
Bere latza kenozu hilen ezkilari,
Errozute deneri:
         (Mixel Labéguerie)

BAKE MINA

Gizadiak maite-mina
Izadiak arreta-mina,
Etorkinak herri-mina,
Herri hunek bake-mina.

Laborari ta langile,
Sinestedun ta bilatzaile,
Bidez-bide, kalez-kale,
Izan gaiten bakegile.

Zatiketak etsipena,
Elkarketak itxaropena,
Gorrotoak pairamena,
Barkamenak askapena.

Solaskide, elkarkide,
Maitabide ta askabide,
Zuzenbide, bakebide,
Oro dire zorionbide.
                (Peio ta Pantxoa)

GEROA EZPERANTZAZ BETERIK

Haizea preso da
mendien artean,
Xoriak hegalez
behartzen airean,
Bizia ixiltzen heriotz minean,
Begia nigar egitean,
Mugarik gabeko libertaterik ez,
Edo nun ez den ametsez!

Itzalik gabeko zuhanik bezala
Ametsik gabeko bizirikan ez da  
Batek arrangurak
ditu berarenak,
Besteak aldiz lagunenak.
Bihotza zabalik justizia gosez,
Amodioaren bekaizgorik ez.

Bizi hobe batentzat
Amets egiten,
Presondegietan
Denbora iragaiten,
Hil herrietan amak
Nigar ixurtzen,
Semeak nork dituen hiltzen,
Mintzatu gabe baitira
Guri galdez,
Hortan utziko dugunez…
(Guk taldea)

HATOR, HATOR MUTIL ETXERA!

Hator, hator mutil etxera,
Gaztaina ximelak jatera,
Gabon gaua ospatutzeko
Aitaren ta amaren ondoan,
Ikusiko dek aita parrezka,
Amaren poz atseginez.

Eragiok mutil,
Aurreko danbolin horri,
Gaztainak erre artean,
Gaztainak erre artean,
Txipli, txapla pun !
Gabon gaua pozik igaro daigun !


Musikariak:

Kristian BORDA
Sébastien Othabürü


 MARTXA BATEN LEHEN NOTAK

Eguzkiak urtzen du goian
Gailurretako elurra.
Uharka da jausten ibarrera
Geldigaitza den oldarra.

Gure baitan datza eguzkia,
Iluna eta izotza.
Urratu dezakeen argia
Urtuko duen bihotza.

Bihotza bezain bero zabalik
Besoak eta eskuak,
Gorririk ikus dezagun egia,
Argiz beterik burua.

Batek gose diraueno
Ez gara gu asetuko.
Bat inon loturik deino
Ez gara libre izango.

Bakoitzak urraturik berea
Denon artean geurea,
Etengabe gabiltz zabaltzen
Gizatasunari bidea.

Inon ez inor menpekorikan
Nor bere buruaren jabe,
Herri guztiok bat eginikan
Ez gabiltz gerorik gabe!                                                     (J.A.Artze/M.Laboa)

PRESOAREN ESKUTITZA

Gau on, Ama, bi hitz bakarrik
Berri on bat zuri emateko. Bukatzen da gure gau luzea Laister nauzu anaien ondoan
Etxe za(ha)rrera berriro itzuliz,  Lehengo kaletan borrokatzeko.                                                
Esaiezu nere lagunei    
Ez noala esku hutsikan.
Maitatu dut gure Aberria,
Sufritu dut kate lazgarria,
Baina hargatik etsipen beltzean,                       
Nora ezean ez naiz erori.
Ez nuke nahi ilunpe hontan
Anai bakar bat lotuta utzi. Esaiezu aberkide guziek    
Indar guziz oihu egin dezaten,
Denok batera atera gaitezen
Zulo hontatik libre izateko !      
                    (Xabier Lete:1976)

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Identifícate con tu e-mail para poder moderar los comentarios.
Eskerrik asko.