miércoles, 22 de julio de 2015


EUTSI BERRITUZ
Valoración del curso 2014-2015


En la revisión que hemos hecho de la actividad de este curso hemos visto que no hemos podido cumplir algunas intenciones que teníamos, pero en cambio, hemos podido llevar adelante otros trabajos que no estaban planificados. Teniendo en cuenta nuestras fuerzas y las dificultad que se nos han presentado, en general, hacemos una valoración positiva del curso.


Situación actual.

Algunas personas que estuvieron en el origen de Eutsi Berrituz no continúan hoy en el grupo. Habrá más de una razón, pero la responsabilidad y el compromiso que tenemos todos/as en nuestras parroquias serán seguramente unas de ellas.

Creemos que es normal perder con el tiempo el ímpetu del principio, ocurre siempre. No seremos cada vez más fuertes. Esta es la realidad y tenemos que aceptarla.

Por otra parte, cada uno de nosotros pedimos diferentes cosas a Eutsi Berrituz. Ante la imposibilidad de pedirlo a ningún otro, pedimos a Eutsi Berrituz que denuncie, que haga propuestas, que organice determinados encuentros, que responda en momentos determinados al Sr. Obispo etc. Le pedimos además muchas veces que lo haga a nuestro gusto. Pero Eutsi Berrituz no puede hacerlo todo. No podemos pedir a Eutsi Berrituz lo que no pueda dar. También tenemos que aceptar esto.

No se han cumplido todas las expectativas de algunas personas que al principio se comprometieron con Eutsi Berrituz.

Sin embargo, sí se han cumplido algunas expectativas, como lo demuestran las personas que acuden a los encuentros o a las reuniones de las zonas; los que de un modo u otro nos muestran su apoyo y agradecimiento.

En cuanto a la situación diocesana, si lo miramos en conjunto, las cosas están como al principio o peor y todavía puede empeorar la situación, lamentablemente.

Cinco años han pasado ya desde que se creó Eutsi Berrituz. Se ha hecho largo, y a saber cuánto tiempo se necesitará todavía en nuestra diócesis el testimonio de un grupo crítico. En nuestra opinión, la misma presencia de Eutsi Berrituz es beneficiosa para la comunidad eclesial.

La perseverancia es nuestro desafío y cuando se necesita perseverar y resistir resulta muy importante medir el ritmo de actividad. Tenemos que medir bien nuestras fuerzas.

Necesitamos fijar las líneas básicas y el compromiso de todos/as. Tenemos que trabar en grupo. Somos un grupo pequeño pero somos un grupo.

Vemos así nuestra tarea: Servir a la Iglesia en la medida de nuestras posibilidades, mantener renovando el modelo de Iglesia que se deriva del Concilio Vaticano II y que se refleja en el documento “Una Iglesia al servicio del Evangelio”; ser en la diócesis una voz crítica, esforzándonos en proponer nuestra visión a quien desee escuchar.


 Próximo curso.

Eutsi Berrituz ha hecho lo que ha hecho, ha dado lo que ha dado y ha llegado hasta donde ahora está. Tenemos que aceptar esta realidad.

Este año hemos decidido también medir las fuerzas, fijar objetivos a la medida de nuestras posibilidades y continuar actuando.

Para ello, en la reunión del 27 de junio se designó el nuevo Equipo Coordinador.

Quien desee participar en la actividad de nuestro grupo no tiene más que decírnoslo.

 Julio de 2015EUTSI BERRITUZ
2014-2015 ikasturteko ebaluaketa


Lan-urte honetarako jarduerari buruz egin dugun azterketan plangintzan genituen zenbait asmo ezin izan ditugula bete, baina aldiz, plangintzan ez zeuden beste zenbait lan aurrera eraman ahal izan ditugula ikusi dugu. Izan ditugun indar eta zailtasunak kontuan izanik, orokorrean, ebaluaketa baikorra egiten dugu.


Egungo egoera.

Eutsi Berrituzen sorreran egon ziren zenbait pertsonek ez dute gaur taldean jarraitzen. Arrazoiak bat baino gehiago izango dira, baina denok gure parrokietan ditugun ardura eta konpromisoak izango dira horietako batzuk ziur aski.

Denborarekin hasierako kemena galtzea normala dela uste dugu, betikoa eta toki guztietan gertatzen dena. Ez gara gero eta indartsuago izango. Hau da errealitatea eta onartu beharrean gaude.

Bestalde, gutako bakoitzak gauza ezberdinak eskatzen dizkiogu Eutsi Berrituzi. Beste inori eskatu ezin eta Eutsi Berrituzi eskatzen diogu salaketak egiteko, proposamenak egiteko, elkarketa jakinak antolatzeko, Gotzain jaunari erantzuteko une jakinetan etab. Askotan gainera egiten duena norberaren gustura egitea eskatzen diogu. Baina Eutsi Berrituzek dena ezin du. Eutsi Berrituzi ezin diogu eskatu ezin duenik eman. Hau ere onartu beharrean gaude.

Hasieran Eutsi Berrituzekin konprometitu ziren zenbait pertsonek zituzten aurreikuspen guztiak ez dira bete.

Hala ere batzuk bai. Hori adierazten dute elkarketetara etortzen diren pertsonak; zonaldeetako bileretara etortzen diren pertsonak; era batera edo bestera beren babesa eta esker ona azaltzen digutenak.

Elizbarrutiari dagokionez, osoki begiratzen badiogu, hasieran bezala edo okerrago daude gauzak, eta oraindik okerrera egin dezake egoerak, zoritxarrez.

Bost urte da Eutsi Berrituz sortu zela. Luze egin da, eta auskalo zenbat denboran beharko den gure elizbarrutian oraindik talde kritiko baten testigantza. Eutsi Berrituzen presentzia bera ona da eliz elkartearentzat.

Iraupena da gure erronka eta iraupena behar denean jarduera erritmoa neurtzea oso garrantzitsua da. Gure indarrak ondo neurtu behar ditugu.

Oinarrizko gutxieneko ildoak finkatu eta denen konpromisoa behar dugu. Taldean, elkarlanean jardun behar dugu. Talde txikia gara baina talde bat gara.

Gure egitekoa horrela ikusten dugu: Ahal dugun esparru eta neurrian, Elizari zerbitzu egiten saiatu; Vatikanoko II. kontzilioan oinarritua den “Eliza Ebanjelioaren zerbitzura” dokumentuko ereduari berrituz eutsi; elizbarrutian ahots kritikoa izan eta entzun nahi digunari gure ikuspegia proposatzen ahalegindu.


Hurrengo lan-urtea

Eutsi Berrituzek egin duena egin du, eman duena eman du eta iritsi den tokian dago. Errealitatea hau onartu behar dugu.

Indarrak neurtu, neurriko helburuak hartu eta aurrera egitea erabaki dugu aurten ere.

Horretarako Batzorde Eragilea berritu zen ekainaren 27ko bileran.

Norbaitek gure taldearen jardueran parte hartu nahi badu adierazi besterik ez du.

2015eko uztaila

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Identifícate con tu e-mail para poder moderar los comentarios.
Eskerrik asko.